ข่าวสารทั่วไป


ข่าวสารการประกวดห้องสมุด

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


OPEN HOUSE
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันแห่งความรัก  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน  โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานมาร่วมจัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นอีกงานหนึ่ง ที่ได้นำกิจกรรมหมูป่าพาเข้าถ้ำมาร่วมจัด โดยงานห้องสมุดไดนำความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับคำตอบไปจัดแสดงไว้ในถ้ำจำลอง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาคำตอบ กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และความสนุกสนานพร้อมกับได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
07 มีนาคม 2562 (15:31 น.)   เข้าชม 183
มุมวรรณกรรมแว่นแก้ว
ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ โดยได้ร่วมจัดมุมวรรณกรรมแว่นแก้ว กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือในมุมวรรณกรรมแว่นแก้วอย่ามากมาย
07 มีนาคม 2562 (15:16 น.)   เข้าชม 124
เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ชื่อเรื่อง  "เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ "  โดยจัดกิจกรรมบริเวณห้องสมุด  ภายในงานมีนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมมากมาย  ส่งผลให้มีนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 134