ข่าวสารทั่วไป


 eBook  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา 

 *** นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสมาชิกแล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ***

ยืม ebook >> https://www.elibrarycub.com/page/boonwattana/boonwattana-ebook.html

คู่มือการใช้งาน >> https://drive.google.com/file/d/1p7JR_Rs3TT448cFB7--NyFSB4P_FFYgI/view?usp=sharing

ตาม Link  https://bit.ly/3FpZOlZ  ที่แนบมา รับจำนวนจำกัดค่ะ

ข่าวสารการประกวดห้องสมุด

โครงการ นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ตอนที่ 2

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


Open House 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานได้มาร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2563 ทางห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาจึงได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ได้นำความรู้ต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะ รูปภาพเพิ่มเติม  Open House 2563
03 พฤศจิกาคม 2564 (14:34 น.)   เข้าชม 82
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19
03 พฤศจิกาคม 2564 (14:19 น.)   เข้าชม 82
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้"
03 พฤศจิกาคม 2564 (13:58 น.)   เข้าชม 88
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะครูจากโรงเรียนเมืองคงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/X5wTP1PqKf1TATd77
03 พฤศจิกาคม 2564 (13:34 น.)   เข้าชม 128
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
29 ตุลาคม 2564 (13:51 น.)   เข้าชม 116