ติดต่อเรา


 

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

อาคาร 4  ชั้น 1  ห้อง 4108

 

โทรศัพท์  044 920 211 ต่อ 4108

อีเมล์  library.bwn@gmail.com