ข่าวสารทั่วไป


 eBook  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา 

 *** นักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสมาชิกแล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ***

ยืม ebook >> https://www.elibrarycub.com/page/boonwattana/boonwattana-ebook.html

คู่มือการใช้งาน >> https://drive.google.com/file/d/1p7JR_Rs3TT448cFB7--NyFSB4P_FFYgI/view?usp=sharing

ตาม Link  https://bit.ly/3FpZOlZ  ที่แนบมา รับจำนวนจำกัดค่ะ

ข่าวสารการประกวดห้องสมุด

โครงการ นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ตอนที่ 2