เรื่อง : มุมวรรณกรรมแว่นแก้ว

มุมวรรณกรรมแว่นแก้ว 07 มีนาคม 2562 (15:16 น.)   เข้าชม 338

ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ โดยได้ร่วมจัดมุมวรรณกรรมแว่นแก้ว

กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือในมุมวรรณกรรมแว่นแก้วอย่ามากมาย