เรื่อง : ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา 03 พฤศจิกาคม 2564 (13:34 น.)   เข้าชม 175

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะครูจากโรงเรียนเมืองคงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/X5wTP1PqKf1TATd77