เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 03 พฤศจิกาคม 2564 (14:19 น.)   เข้าชม 123

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น

รูปภาพเพิ่มเติม  สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19