เรื่อง : Open House 2563

Open House 2563 03 พฤศจิกาคม 2564 (14:34 น.)   เข้าชม 116

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานได้มาร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2563 ทางห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาจึงได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ได้นำความรู้ต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะ

รูปภาพเพิ่มเติม  Open House 2563